قابل سفارش بصورت پک  و  کیلویی
قابل سفارش بصورت پک و کیلویی
ارسال در مشهد از ساعت 10:00 الی 21:00
ارسال در مشهد از ساعت 10:00 الی 21:00
با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی
با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی
امکان سفارش فقط برای مشهد میباشد
امکان سفارش فقط برای مشهد میباشد
حلزونی

حلزونی

145,000 تومان
پرنس

پرنس

145,000 تومان
پک VIP

پک VIP

298,000 تومان