باقلوا اوزل با چهار مغز

بازدید : 125   |      

سایز   :    


قیمت: 38,500 تومان


قیمت: 77,000 تومان

دسته بندی : باقلوا ها

با مغزی مخلوط از گردو - بادام - فندق - بادام هندی
شهد شیر عسل

محصولات مرتبط