باقلوا اوزل با چهار مغز

بازدید : 1063   |      

سایز   :    


قیمت: 20,000 تومان


قیمت: 40,000 تومان

دسته بندی : باقلوا ها

با مغزی مخلوط از گردو - بادام - فندق - بادام هندی
شهد شیر عسل

محصولات مرتبط